Miejska Przychodnia Zdrowia

REJESTRACJA
tel. (33) 877-18-17, (33) 877-18-70, (33) 843-62-85
kom. 795-771-817, 796-771-817ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zawiadomienie o wyniku postępowania

http://www.mpzmakow.pl/image/zawiadomienieowynikupostepowania.pdf

Informacja z otrzymanych ofert 

informacjazotrzymanychofert.pdf

Pliki do pobrania

http://www.mpzmakow.pl/image/a 1.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Przedmiar robót_Roboty budowlane i instalacyjne.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Zaproszenie do składania ofert_MPZ Maków Podhalański.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/a opis.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Projekt umowy_Załącznik Nr 5.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/2E.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/DQP19opb0.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Formularz ofertowy_Załacznik Nr 1.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Oœwiadczenia_Załšcznik Nr 2.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/3E.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Oświadczenia_Załącznik Nr 2.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/opis el.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Projekt umowy_Załącznik Nr 5.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/1E.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Wykaz robót_Załącznik Nr 3.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Wykaz osób_Załącznik Nr 4.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/a 3.pd

http://www.mpzmakow.pl/image/a 4.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Wykaz robót_Załącznik Nr 3.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/DQP19rya0 co1 (1).pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/RODO.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Przedmiar robót_Instalacje elektryczne.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/a 5.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/a 2.pdf

http://www.mpzmakow.pl/image/Wykaz osób_Załącznik Nr 4.pdf


    Miejska Przychodnia Zdrowia
    ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański
    REGON : 072122885
    NIP: 5521427525